Strážna služba

logo

+421 903 357 686
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

logo


+421 903 357 686
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

skcsendehu

 

Súkromná bezpečnostná služba ARTEX-NOVA je špecializovaná na poskytovanie širokej škály bezpečnostných služieb. Okrem základných služieb, ako sú ochrana majetku, ochrana osôb a riadenie prístupu, ARTEX-NOVA ponúka aj špeciálne služby, ktoré zákazník môže požadovať v závislosti od ich potrieb.

V rámci strážnej služby vykonávame tieto činnosti:

 • Činnosť ohlasovne požiarov
 • Kontrola vstupu osôb do areálu
 • Kontrola vstupu vozidiel – oprávnenosť vjazdu
 • Vydávanie kľúčov – evidencia výdaja
 • Organizácia vstupu návštev
 • Kontrola vynášaného a zakúpeného tovaru
 • Vstup dodávateľských organizácií
 • Osobné obhliadky zamestnancov za účelom zamedzenia neoprávneného vynášania majetku zákazníka
 • Kontrola vozidiel – oprávnenosť vyvážania materiálu, kontrola dodacích listov
 • Obchôdzková činnosť za účelom zamedzenia narušenia objektu
 • Pomocné práce: obsluha plynových kotolní a technologických zariadení v mimopracovnom čase
 • Formou subdodávky zabezpečujeme dodávku a montáž zabezpečovacích zariadení kamerových systémov a EPS s následnou údržbou a revíziou dodaných systémov.
 • Taktiež môžeme zabezpečiť upratovacie práce.

 

Strážna služba

Pre zefektívnenie ochrany objektu je v ponuke i možnosť umiestnenia strážneho psa do areálu spoločnosti odberateľa. Výhodou strážneho psa v objekte je po zachytení pachu    samotná signalizácia narušenia objektu a rýchlejšie vyhľadanie narušiteľa.

V spolupráci s odberateľom vypracujeme Organizačnú smernicu, ktorá upravuje vzťahy, práva, povinnosti zamestnancov odberateľskej organizácie a dodávateľských organizácií. Naša spoločnosť ďalej vypracuje systém ochrany objektu.

Zamestnanci našej spoločnosti sú špeciálne školení v oblasti odbornej prípravy pre výkon strážnej služby, absolvujú povinné školenia vedené k zvyšovaniu odbornej pripravenosti a úrovni poskytovaných služieb so zameraním na čo najlepšiu odbornosť pri výkone fyzickej ochrany majetku a osôb, etiku, prácu so služobným psom a výcvik v praktickej streľbe a sebaobrany. S prácou zamestnancov našej spoločnosti sú dlhoročne spokojní naši odberatelia, ktorými nie sú len tuzemské firmy a spoločnosti ale prevažne zahraničné spoločnosti vykonávajúce svoju činnosť na území SR a bankové inštitúcie.

Na základe doterajších skúseností rokujeme s potenciálnymi zákazníkmi o konkrétnych cenách za poskytované služby po oboznámení sa s predmetom ochrany, jeho špecifikami, náročnosťou a druhom služby ako aj s prihliadnutím na osobitné požiadavky zákazníka.

Všetky informácie a materiály obchodnej povahy pripravované alebo uskutočňované zákazníkom, najmä však jeho obchodné plány a zámery, formy a metódy výkonu bezpečnostnej služby, ďalej všetky dokumenty a plány týkajúce sa zabezpečenia ochrany považujeme za predmet obchodného tajomstva. Naši pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom služby, s výnimkou prípadov, ak ich tejto povinnosti zbaví zákazník a v prípadoch, keď ide o skutočnosti týkajúce sa tretej osoby, tiež táto osoba. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvy o poskytnutí bezpečnostnej služby uzatvorenej so zákazníkom.

V prípade záujmu o spoluprácu dodáme k nahliadnutiu potrebné doklady a informácie o našej spoločnosti.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

GDPR - POUŽÍVANIE COOKIES

euS cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas